• język migowy
 • BIP

O Gminie

 

Dariusz Maniak Burmistrz MiG Syców

 

Nasza nowa, niedawno uchwalona przez miejskich radnych strategia, którą tworzyliśmy przy współudziale mieszkańców i wybitnych specjalistów, jest bardzo ambitnym dokumentem. Mimo, że powstawała w trudnym momencie pandemii chciałbym, żeby była początkiem nowego rozdziału w historii Sycowa -  momentem, w którym jeszcze mocniej otworzymy się na projekty przyciągąjce inwestorów i realnie podnoszące jakość życia mieszkańców. Mamy odpowiednich ludzi, wiedzę i zasoby, żeby to zrobić! 

Dariusz Maniak, Burmistrz Miasta i Gminy Syców

dr. hab. Andrzej Sztando

 

 

Zamieszkują ją i działają w niej ludzie o wysokiej aktywności, kawlifikacjach i ambicjach. To największy zasób tej gminy.

dr. hab. Andrzej Sztando prof. UEW - autor Strategii.

 

Gmina Syców

Gmina Syców Położona jest w północno - wschodniej części województwa dolnośląskiego, w granicach administracyjnych powiatu oleśnickiego, w odległości 50 km od Wrocławia. Syców stanowi ważny węzeł komunikacyjny z międzynarodową trasą S8 Wrocław - Warszawa oraz drogami krajowymi Opole - Kalisz i Wrocław - Kalisz. Liczba ludności miasta i gminy kształtuje się obecnie w granicach 16 500 mieszkańców, z tego 10 800 żyje w mieście, a pozostała część ludności zamieszkuje 12 wsi sołeckich:

 • Biskupice
 • Drołtowice
 • Działosza
 • Gaszowice
 • Komorów
 • Nowy Dwór
 • Stradomia Wierzchnia
 • Szczodrów
 • Ślizów
 • Wielowieś
 • Wioska
 • Zawada

Ogółem Miasto i Gmina zajmuje powierzchnię 144 km2. Gmina położona jest w kompleksie lasów rychtalskich na wysokości 165 m n.p.m., w okolicy łagodnie sfalowanej zwanej Obniżeniem Sycowskim, między Wzgórzami Trzebnickimi a Wzgórzami Ostrzeszowskimi. Najważniejszym wzniesieniem w pobliżu jest góra Zbójnik (272 m n.p.m.), położona nieopodal Międzyborza. Wody powierzchniowe należą do zlewni rzek: Baryczy i biorącej swój początek w gminie Syców - Widawy, które stanowią z kolei dorzecze Odry.

Na terenie Sycowa działa Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna, a we Wrocławiu działa Wrocławski Park Technologiczny.

Dostępność komunikacyjna 

  

Syców Zachód Węzeł S8

Wyjątkowo korzystne położenie w bliskim sąsiedztwie dynamicznie z rozwijającej się aglomeracji wrocławskiej, będących jednym z głównych centrów rozwoju Polski. 30 min od stolicy Dolnego Śląska, Wrocławia oraz   45 min od lotniska międzynarodowego. Umiejscowienie gminy na trasie istniejących i projektowanych szlaków komunikacyjnych o regionalnym, krajowym i europejskim znaczeniu. Przebieg przez gminę Syców trasy S8  z trzema węzłami. 30 min od trasy S5 oraz 15 min od nowobudowanej trasy S11

 

 

Główne sektory produkcyjne

Zakłady leżące na terenie miasta i gminy Syców wiążą się tradycjami w zakresie produkcji przemysłu:

 • drzewnego,
 • stolarskiego,
 • meblowego,
 • metalowego.

Dzięki licznym gospodarstwom rolnym funkcjonuje również tutaj produkcja rolna.  Część mniejszych firm to głównie usługi spedycyjne, ogólnobudowalne lub handlowe.

Planowane kierunki inwestowania w gminie:

Ze względu na przyjętą Strategię Rozwoju Miasta i Gminy Syców 2020-2030 najlepszymi inwestycjami będą: 

 • hale magazynowe,
 • logistyka,
 • przemysł lekki,
 • turystyka,
 • agroturystyka,
 • farmy fotowoltaiczne,
 • budownictwo wielorodzinne,
 • budownictwo jednorodzinne,

Powyższe kierunki są bardzo rokujące pod kątem świetnej komunikacji, naturalnych walorów przyrodniczych oraz bliskości Wrocławia.

Instytucje wspierające rozwój biznesu:

 

 • CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH w Sycowie
 • ul. Kościelna 5,
 • 56-500 Syców
 • Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o.
 • aleja Kasztanowa 3A - 5,
 • 53-125 Wrocław
 • Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.
 • ul. Krucza 50
 • 00-025 Warszawa

 

 • Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
 • Wybrzeże Słowackiego 12-14
 • 50-411 Wrocław
 • Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
 • pl. Powstańców Warszawy 1
 • 50-153 Wrocław
 • Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca
 • ul. Strzegomska 2-4
 • 53-611 Wrocław

 

 • BNB Poland
 • Gwiaździsta 66/2B
 • 53-413 Wrocław

Inwestorzy 

Miasto i Gmina Syców

Wrocław /Dolny Śląsk

Szczegółowa wyszukiwarka inwestorów dostępna jest tutaj: invest-in-wroclaw.pl 

Strefy Inwestycyjne

WAŁBRZYSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA „INVEST-PARK”

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” powstała w roku 1997 i obejmuje swoim zasięgiem tereny 174 gmin zlokalizowanych w 3 województwach południowo - zachodniej Polski (województwo dolnośląskie, opolskie i wielkopolskie). Dzięki inwestycjom światowych gigantów jak Toyota, Mercedes, Volkswagen czy Umicore, w południowo-zachodniej Polsce rozwija się nie tylko branża motoryzacyjna, ale również gałęzie pokrewne jak obróbka metali i tworzyw sztucznych, czy usługi logistyczne i magazynowe dla tego sektora. Blisko 50% firm działających w WSSE to przedstawiciele małego i średniego biznesu. W strefie zainwestowały również mikroprzedsiębiorstwa. WSSE „INVEST-PARK” wyróżniono również za dynamikę rozwoju firm, które ulokowały w niej swoje zakłady. Uznanie zyskał przede wszystkim kolejny projekt Toyota Motor Manufacturing Poland. Dzięki inwestycjom japońskiego koncernu Polska stała się drugim, poza Azją, centrum produkującym nowoczesne napędy hybrydowe. Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” jest szczególnie polecana na lokowanie inwestycji w Europie i doceniana za jakość i kompleksowość obsługi przedsiębiorców.

Więcej informacji o SSE na stronie: invest-park.com.pl 

Potencjał ludzki w gminie:

PRZECIĘTNE WYNAGRODZENIE

 • 3860 zł brutto 90% przeciętnego wynagrodzenia w Polsce

EDUKACJA

 • Szkoła Zawodowa,
 • Szkoła Ekonomiczna,
 • Szkoła Handlowa,
 • Szkoła Mechaniczna,
 • Szkoła Ogólnokształcąca

Szkoły znajdują się na terenie miasta Sycowa i są bezpośrednio dostępne dla uczniów z gmin Syców, Dziadowa Kłoda, Międzybórz, Twardogóra, Kobyla Góra, Perzów. 

Bardzo szeroki wybór szkoł średnich znajduje się w pobliskich miastach powiatowych - Oleśnica, Ostrzeszów, Kępno oraz we Wrocławiu. 

Kształcenie kadry wyższego szczebla w ramach Aglomeracji Wrocławskiej

Gmina Syców

 Ponad 27 uczelni wyższych we Wrocławiu kształci tysiące absolwentów różnych kierunków w dzedzinach techniczych, infromatycznych, rolniczych, środowiskowych, medycznych i wielu innych.

Pełna lista uczelni wrocławskich znajduje się tutaj: Uczelnie wyższe we Wrocławiu  

Infrastruktura techniczna

 • dobry dojazd z dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych
 • stała modernizacja głównych ciągów komunikacyjnych
 • inwestycje w nowe rozwiązania drogowe oraz planowanie nowych odcinków drogowych 
 • rozbudowana sieć wodociągowa i kanalizacyjna na terenie miejskim
 • rozbudowana sieć wodociągowa na terenach wiejskich
 • stała rozbudowa nowych odcinków wod-kanalizacyjnych w mieście
 • rozbudowana sieć gazowa na ternie miejskim
 • zmodernizowana w 2020 roku oczyszczalania ścieków na terenie miejskim
 • rozbudowane zaplecze dla edukacji przedszkolnej i szkolnej 

Inwestuj w Polsce

Sprawdź, dlaczego warto zainwestować w Polsce: paih.gov.pl/polska_w_liczbach 

 Data aktualizacji: 7.10.2022