• język migowy
 • BIP

O Gminie

 

Dariusz Maniak Burmistrz MiG Syców

 

Nasza nowa, niedawno uchwalona przez miejskich radnych radnych strategia, którą tworzyliśmy przy współudziale mieszkańców i wybitnych specjalistów, jest bardzo ambitnym dokumentem. Mimo, że powstawała    w trudnym momencie pandemii, chiałbym , żeby była początkiem nowego rozdziału w historii Sycowa -  momentem, w którym jeszcze mocniej otworzymy się na projekty przyciągąjce inwestorów i realnie podnoszące jakość życia mieszkańców. Mamy odpowiednich ludzi, wiedzę i zasoby, żeby to zrobić! 

Dariusz Maniak, Burmistrz Miasta i Gminy Syców

dr. hab. Andrzej Sztando

 

 

Zamieszkują ją i działają w niej ludzie o wysokiej aktywności, kawlifikacjach i ambicjach. To największy zasób tej gminy.

dr. hab. Andrzej Sztando prof. UEW - autor Strategii.

 

Gmina Syców

Położona jest w północno - wschodniej części województwa dolnośląskiego, w granicach administracyjnych powiatu oleśnickiego, w odległości 50 km od Wrocławia. Syców stanowi ważny węzeł komunikacyjny z międzynarodową trasą S8 Wrocław - Warszawa oraz drogami krajowymi Opole - Kalisz i Wrocław - Kalisz. Liczba ludności miasta i gminy kształtuje się obecnie w granicach 16 500 mieszkańców, z tego 10 800 żyje w mieście, a pozostała część ludności zamieszkuje 12 wsi sołeckich:

 • Biskupice
 • Drołtowice
 • Działosza
 • Gaszowice
 • Komorów
 • Nowy Dwór
 • Stradomia Wierzchnia
 • Szczodrów
 • Ślizów
 • Wielowieś
 • Wioska
 • Zawada

Ogółem Miasto i Gmina zajmuje powierzchnię 144 km2. Gmina położona jest w kompleksie lasów rychtalskich na wysokości 165 m n.p.m., w okolicy łagodnie sfalowanej zwanej Obniżeniem Sycowskim, między Wzgórzami Trzebnickimi a Wzgórzami Ostrzeszowskimi. Najważniejszym wzniesieniem w pobliżu jest góra Zbójnik (272 m n.p.m.), położona nieopodal Międzyborza. Wody powierzchniowe należą do zlewni rzek: Baryczy i biorącej swój początek w gminie Syców - Widawy, które stanowią z kolei dorzecze Odry.

Planowane kierunki inwestowania w gminie:

 • hale magazynowe,
 • logistyka,
 • turystyka,
 • agroturystyka,
 • farmy fotowoltaiczne,
 • budownictwo wielorodzinne,
 • budownictwo jednorodzinne,