• język migowy
 • BIP
Strona główna/Invest In Syców/Dlaczego warto tu zainwestować

Dlaczego warto tu zainwestować

Dlaczego warto zainwestować w Polsce?

Polska w liczbach

Polska ma stabilną gospodarkę o ugruntowanej pozycji makroekonomicznej. Unikalne warunki do prowadzenia i otwierania biznesu są wspierane przez wielokrotnie potwierdzaną odporność na kryzysy gospodarcze. Więcej na stronie PAIH.

Dlaczego warto zainwestować w Gminie Syców?

 

Dostępność komunikacyjna i tereny inwestycyjne KLUCZOWYMI atutami Sycowa

 Gmina Syców

 

 Wyjątkowo korzystne położenie w bliskim sąsiedztwie dynamicznie z rozwijającej się aglomeracji wrocławskiej, będących jednym z głównych centrów rozwoju Polski. 30 min od stolicy Dolnego Śląska, Wrocławia oraz   45 min od lotniska międzynarodowego. 

 

  

 Syców Zachód Węzeł S8

Umiejscowienie gminy na trasie istniejących i projektowanych szlaków komunikacyjnych o regionalnym, krajowym i europejskim znaczeniu. Przebieg przez gminę Syców trasy S8  z trzema węzłami.

30 min od trasy S5 oraz 15 min od nowobudowanej trasy S11

  

  Zalew Stradomia

 

Zalew Stradomia leży zaledwie 8 km od sycowskiego rynku i jest miejscem wypoczynku dla mieszkańców miasta, gminy i sasiednich powiatów. Tutaj znajduje się również prawie 15 ha terenów inwestycyjnych, które w najbliższej przyszłości będą zagospodarowane pod usługi turystyczne.  

 

  

     Tereny inwestycyjne przy S8

Umiejscowienie terenów inwestycyjnych przy trasie S8 ma potencjał nie tylko pod kątem logistyki, ale również stanowi świetny atut w prezentacji swojego potencjału i siły rynkowej. Codziennie przejeżdzają tędy tysiące aut. To bardzo duży walor wizerunkowy.

 

  

Potencjał ludzki w gminie:

PRZECIĘTNE WYNAGRODZENIE

 • 3860 zł brutto 90% przeciętnego wynagrodzenia w Polsce

EDUKACJA

 • Szkoła Zawodowa, Szkoła Ekonomiczna,
 • Szkoła Handlowa, Szkoła Mechaniczna
 • dla uczniów z gmin Syców, Dziadowa Kłoda, Międzybórz, Twardogóra, Kobyla Góra, Perzów

Nakłady inwestycyjne:

 • Połączenie 1500D z Węzeł S8 Syców Zachód 2020/ modernizacja ul. Lawendowej - 180 tys. zł (droga do firmy Pro Ascobloc)

 • 12.2020/ przejęcie ul. Strefowej w Sycowie od WSSE

 • 03.2021/ rozpoczęcie wykonania dokumentacji projektowej I etapu odcinka (finalnie połącznie drogi 1500D z węzłem S8 Syców Zachód) ok 15 mln (lata 2023-2027. II etapy)

 • 2021/ przebudowa skrzyżowania drogi 1500D z drogą DW 448 6 mln zł (2022-2023)

 • 2021/ Przejęcie drogi przez Gminę Syców od PKP w miejscowości Stradomia Wierzchnia w celu poprawy dojazdu do firmy Team Plast (270 000 zł)

 • 2022/ budowa drogi gminnej ul. Malczewskiego ok 10 mln zł nakładu (2023-2025)

 • 2022/ modernizacja ul. Szarych Szeregów 2 mln zł

Plany inwestycyjne:

 • Rozpoczęcie w 2020 roku prac nad zmianą studium zagospodarowania przestrzennego do przekształcenia ok 100 ha terenów rolniczych na  przemysłowe (wzdłuż S8) oraz kilkadziesiąt ha pod farmy fotowoltaiczne
 • Zwiększenie w 2020 roku o 150 miejsc przedszkolnych w gminnych placówkach oświatowych - 4 nowe grupy przedszkolne (w tym 3 publiczne).
 • Przystąpienie do prac projektowych nad poszerzeniem infrastruktury drogowej do terenów przemysłowych leżących od terenów WSSE Invest Park do węzła S8 Wrocław - Syców Zachód
 • Inwestycja drogowe i infrastrukturalne przy wsparciu funduszy zewnętrznych w wysokości około 2 mln zł w latach 2020/2021
 • Realizacja w 2020-2022 planu budowy Dolnośląskiej Autostrady Rowerowej oraz rozwój obszarów turystycznych w aspekcie turystyki regionalnej i ogólnopolskiej.

Potencjał budowlany w gminie (2020)

 Tereny pod zabudowętereny zabudowy mieszkaniowej:
 • 1700 ha
 tereny zabudowy usługowej:
 • 1000ha
 tereny zabudowy produkcyjnej:
 • 900 ha
 tereny rolne / tereny lasów, zieleni i wód:
 • 4500 ha / - 4800 ha

Gmina raz w roku przyjmuje wnioski przedsiębiorców dotyczące zmian studium uwarunkowania przestrzennego oraz planów zagospodarowania przestrzennego uwzględniając plany rozwoju.

Największe firmy działające w gminie Syców

 • Pro AscoblocPro Ascobloc
 • Arcellor Mittal
 • Agro - Efekt
 • Rosiek & Rosiek
 • Lech-Pol Invest Company
 • Prometal
 • Team Plast
 • Klimza Sprężyny i Maszyny rolnicze
 • Log -Tech

Główne branże działąjace w gminie Syców

 • spożywcza,
 • meblowa,
 • usługowo - budowlana,
 • metalowa, logistyczna,
 • handlowa

Decyzje środowiskowe Decyzje środowiskowe

 

od 2019

wydano 22 decyzje dla inwestycji przemysłowych

 aktualnie prowadzonych

jest 5 postepowań, które dotyczą inwestycji przemysłowych

 

 

Gospodarka komunalna

 Polityka gospodarki komunalnejW 2020 r. spółka wydała na inwestycje kwotę 8.328.094,31 zł. netto, która pochodziła ze środków własnych spółki w kwocie  4.650.794,60 zł. netto oraz z refundacji środków w kwocie 3.677.299,71 zł. z NFOŚiGW w ramach złożonego w 2017 r. wniosku o dofinansowanie ze środków pomocowych UE dla zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej rozdzielczej oraz przebudowa i rozbudowa komunalnej oczyszczalni ścieków w aglomeracji Syców”.

Długość sieci wodociągowej w gminie Syców wynosi obecnie 146,5 km. W 2020 r. wykonano ponad 2,7 km sieci wodociągowej i ponad 2 km przyłączy wodociągowych.

Długość sieci kanalizacyjnej będącej w posiadaniu spółki w Gminie Syców wynosi obecnie ponad 55 km. i w 2020 r. wykonano ponad 0,5 km tej sieci W gminie Syców jest 4.053 punktów poboru wody.

Rok 2020 był rekordowy pod względem nowych podłączeń do sieci wodociągowej (więcej o 79 w stosunku do 2019r). SGK dysponuje 3 SUW-ami, 2 oczyszczalniami ścieków oraz 9 przepompowniami ścieków i dwiema przepompowniami wody w m. Bielawki i Syców.