• język migowy
 • BIP
Strona główna/Invest In Syców/Dlaczego warto tu zainwestować

Dlaczego warto tu zainwestować

Dlaczego warto zainwestować w Polsce?

Polska w liczbach

Polska ma stabilną gospodarkę o ugruntowanej pozycji makroekonomicznej. Unikalne warunki do prowadzenia i otwierania biznesu są wspierane przez wielokrotnie potwierdzaną odporność na kryzysy gospodarcze. Więcej na stronie PAIH.

Dlaczego warto zainwestować w Gminie Syców?

 

Dostępność komunikacyjna kluczowymi atutami Sycowa

 

Syców Zachód Węzeł S8Wyjątkowo korzystne położenie w bliskim sąsiedztwie dynamicznie z rozwijającej się aglomeracji wrocławskiej, będących jednym z głównych centrów rozwoju Polski. 30 min od stolicy Dolnego Śląska, Wrocławia oraz   45 min od lotniska międzynarodowego. 

Umiejscowienie gminy na trasie istniejących i projektowanych szlaków komunikacyjnych o regionalnym, krajowym i europejskim znaczeniu. Przebieg przez gminę Syców trasy S8  z trzema węzłami.  30 min od trasy S5 oraz 15 min od nowobudowanej trasy S11

 

Tereny inwestycyjne przy drodze S8

 

Tereny inwestycyjne przy S8Umiejscowienie terenów inwestycyjnych przy trasie S8 ma potencjał nie tylko pod kątem logistyki, ale również stanowi świetny atut w prezentacji swojego potencjału i siły rynkowej. Codziennie przejeżdzają tędy tysiące aut. To bardzo duży walor wizerunkowy.

 

 

  

Duże zaplecze edukacyjne kadry niebieskich kołnierzyków

 Dla uczniów z gmin Syców, Dziadowa Kłoda, Międzybórz, Twardogóra, Kobyla Góra, Perzów: 

 • Szkoła Zawodowa,
 • Szkoła Ekonomiczna,
 • Szkoła Handlowa,
 • Szkoła Mechaniczna
 • Szkoła Ogólnokształcąca

Dla mieszkańców gminy są ponadto dostępne szkoły średnie w Oleśnicy, Kępnie, Ostrzeszowie oraz we Wrocławiu.

Wykaz wszystkich placówek w regionie: https://rspo.gov.pl/ 

Wysoki potencjał zatrudnienia kadry wyższego szczebla w ramach Aglomeracji Wrocławskiej

Gmina Syców

 

Ponad 27 uczelni wyższych we Wrocławiu kształci tysiące absolwentów różnych kierunków w dzedzinach techniczych, infromatycznych, rolniczych, środowiskowych, medycznych i wielu innych.

Pełna lista uczelni wrocławskich znajduje się tutaj: Uczelnie wyższe we Wrocławiu  

 

 

 

Sprawna obsługa na etapie decyzji administracyjnych  

Decyzje środowiskowe Decyzje środowiskowe

 •  od 2019:

wydano 22 decyzje dla inwestycji przemysłowych

 • aktualnie prowadzonych:

5 postepowań, które dotyczą inwestycji przemysłowych

 

Miasto przyjazne mieszkańcom

 • 5 szkół podstawowych w gmnie Syców, w tym 3 w Sycowie
 • 8 przedszkoli, w tym 4 publiczne i 2 niepubliczne w Sycowie 
 • 2 żłobki   
 • 5 szkół ponadpodstawowych, w tym 4 szkoły z egzaminem dojrzałości
 • 3 przychodnie zdrowia
 • oddziały szpitalne 
 • oddziały starostwa powiatowego w UMiG
 •  jednostki Centrum Kultury (muzeum, biblioteka, scena estradowa, mobilne kino)
 •  jednostki Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (hala, boiska, basen, zalew)
 • 2 kluby piłkarski, klub żeglarski, klub górski
 • liczne stowarzyszenia

Obecność liderów rynku w różnych segmentach gospodarki:

 

Nakłady inwestycyjne na drogi:

 • Połączenie 1500D z Węzeł S8 Syców Zachód 2020/ modernizacja ul. Lawendowej - 180 tys. zł (droga do firmy Pro Ascobloc)

 • 12.2020/ przejęcie ul. Strefowej w Sycowie od WSSE 

 • 03.2021/ rozpoczęcie wykonania dokumentacji projektowej I etapu odcinka (finalnie połącznie drogi 1500D z węzłem S8 Syców Zachód) ok 15 mln (lata 2023-2027. II etapy)

 • 2021/ przebudowa skrzyżowania drogi 1500D z drogą DW 448 6 mln zł (2022-2023)

 • 2021/ Przejęcie drogi przez Gminę Syców od PKP w miejscowości Stradomia Wierzchnia w celu poprawy dojazdu do firmy Team Plast (270 000 zł)

 • 2022/ budowa drogi gminnej ul. Malczewskiego ok 10 mln zł nakładu (2023-2025)

 • 2022/ modernizacja ul. Szarych Szeregów 2 mln zł

Plany inwestycyjne w obszarze komunikacji:

 • Rozpoczęcie w 2020 roku prac nad zmianą studium zagospodarowania przestrzennego do przekształcenia ok 100 ha terenów rolniczych na  przemysłowe (wzdłuż S8) oraz kilkadziesiąt ha pod farmy fotowoltaiczne
 • Zwiększenie w 2020 roku o 150 miejsc przedszkolnych w gminnych placówkach oświatowych - 4 nowe grupy przedszkolne (w tym 3 publiczne).
 • Przystąpienie do prac projektowych nad poszerzeniem infrastruktury drogowej do terenów przemysłowych leżących od terenów WSSE Invest Park do węzła S8 Wrocław - Syców Zachód
 • Inwestycja drogowe i infrastrukturalne przy wsparciu funduszy zewnętrznych w wysokości około 2 mln zł w latach 2020/2021
 • Realizacja w 2020-2022 planu budowy Dolnośląskiej Autostrady Rowerowej oraz rozwój obszarów turystycznych w aspekcie turystyki regionalnej i ogólnopolskiej.

 

Inwestycje w gospodarkę komunulną
Polityka gospodarki komunalnej

W 2020 r. spółka wydała na inwestycje kwotę 8.328.094,31 zł. netto, która pochodziła ze środków własnych spółki w kwocie  4.650.794,60 zł. netto oraz z refundacji środków w kwocie 3.677.299,71 zł. z NFOŚiGW w ramach złożonego w 2017 r. wniosku o dofinansowanie ze środków pomocowych UE dla zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej rozdzielczej oraz przebudowa i rozbudowa komunalnej oczyszczalni ścieków w aglomeracji Syców”.

Długość sieci wodociągowej w gminie Syców wynosi obecnie 146,5 km. W 2020 r. wykonano ponad 2,7 km sieci wodociągowej i ponad 2 km przyłączy wodociągowych.

Długość sieci kanalizacyjnej będącej w posiadaniu spółki w Gminie Syców wynosi obecnie ponad 55 km. i w 2020 r. wykonano ponad 0,5 km tej sieci W gminie Syców jest 4.053 punktów poboru wody.

Rok 2020 był rekordowy pod względem nowych podłączeń do sieci wodociągowej (więcej o 79 w stosunku do 2019r). SGK dysponuje 3 SUW-ami, 2 oczyszczalniami ścieków oraz 9 przepompowniami ścieków i dwiema przepompowniami wody w m. Bielawki i Syców.

Potencjał budowlany w gminie (2020):

 Tereny pod zabudowętereny zabudowy mieszkaniowej:
 • 1700 ha
 tereny zabudowy usługowej:
 • 1000ha
 tereny zabudowy produkcyjnej:
 • 900 ha
 tereny rolne / tereny lasów, zieleni i wód:
 • 4500 ha / - 4800 ha

Gmina raz w roku przyjmuje wnioski przedsiębiorców dotyczące zmian studium uwarunkowania przestrzennego oraz planów zagospodarowania przestrzennego uwzględniając plany rozwoju. 

 Inwestycje w tereny pod turystykę

Zalew Stradomia

Zalew Stradomia leży zaledwie 8 km od sycowskiego rynku i jest miejscem wypoczynku dla mieszkańców miasta, gminy i sasiednich powiatów. Tutaj znajduje się również prawie 15 ha terenów inwestycyjnych, które w najbliższej przyszłości będą zagospodarowane pod usługi turystyczne.  

 

 

 

Atrakcje  turystyczne na terenie Sycowa i naszej gminy

 • Park Miejski w Sycowie
 • Arboretum leśne w Stradomi
 • Kościoły katolickie i ewangelickie
 • Muzuem Reginalne w SycowieWieża widokowa i dzownnica
 • Zabytki i miejsca pamięcie
 • Zabytkowe ruiny
 • Obszary przyrodnicze

Dowiedz się więcej, co warto zobaczyć w Sycowie: sycow.pl/czas-wolny/warto-zobaczyc 

Atrakcje turystyczne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Data aktualizacji: 7.10.2022