• język migowy
  • BIP
Strona główna/Invest In Syców/O Gminie/Aktualności InvestIN Syców/Konferencja o możliwościach ekspansji polskich firm i (..)

Konferencja o możliwościach ekspansji polskich firm i wsparcia odbudowy Ukrainy

26 10 2022 #InvestIN #Komunikaty

„Możliwości ekspansji na rynki zagraniczne, w tym w ramach wsparcia organizacji
międzynarodowych dla Ukrainy” to tytuł konferencji, jaką 8 listopada 2022 roku w poznańskim
Collegium luridicum Novum zorganizują Biuro Regionalne Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości w Poznaniu, Wielkopolska Grupa Prawnicza, Ministerstwo Rozwoju i
 Technologii oraz UAM. Wstęp na konferencję jest, po uprzednim zarejestrowaniu, bezpłatny.
Uczestnicy będą mogli nabyć cenną wiedzę oraz wesprzeć akcję charytatywną na rzecz Ukrainy.


Celem konferencji jest pokazanie przedsiębiorcom nowych i nieoczywistych zagranicznych rynków
zbytu. Takich jak chociażby Organizacja Narodów Zjednoczonych czy Bank Światowy, które z kolei
bardzo mocno angażują się w pomoc i odbudowę Ukrainy. Wartość tych rynków szacowana jest na
kwotę ok. 50 miliardów dolarów. Tematyka konferencji jest jednak szersza i obejmuje również
zamówienia w ramach NATO, czy armii amerykańskiej (stacjonującej w bazach w Polsce). W trakcie
konferencji prelegenci będą mówić również o narzędziach i instrumentach prawnych, chociażby
takich jak możliwość waloryzacji zawartych kontraktów, które mogą pomóc firmom w dobie kryzysu
gospodarczego.


Prelekcje merytoryczne w ramach konferencji wygłoszą eksperci Ministerstwa Rozwoju i Technologii,
Wielkopolskiej Grupy Prawniczej, a także Banku Światowego i Uniwersytetu Adama Mickiewicza.

Podczas konferencji prowadzona będzie także zbiórka środków na rzecz Fundacji „Kaganek”, która na
dużą skalę organizuje pomoc dla pogrążonej wojną Ukrainy. Zorganizowała ona już wiele transportów
pomocy humanitarnej, której odbiorcą jest „Caritas-Spes” Archidiecezji Lwowskiej. Dystrybuuje ona
otrzymane dary w głąb kraju, m.in. do Charkowa, Zaporoża i Krzywego Rogu.

Konferencja odbędzie się w Collegium luridicum Novum przy alei Niepodległości 53 w Poznaniu.
Program i formularz rejestracyjny są dostępne na stronie https://zzp.wgpr.pl/konferencja/
Inicjatorami konferencji są Wielkopolska Grupa Prawnicza i Biuro Regionalne Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości w Poznaniu. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęło Ministerstwo
Funduszy i Polityki Regionalnej.

* * *

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jest państwową osobą prawną działającą w ramach Grupy
PFR powołaną do zarządzania funduszami pochodzącymi z budżetu państwa i Unii Europejskiej
przeznaczonymi na wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw oraz rozwój zasobów ludzkich.
Biuro Regionalne PARP w Poznaniu odpowiada między innymi za kontakty z przedsiębiorcami z
terenu Polski Zachodniej.

Wielkopolska Grupa Prawnicza Maźwa, Sendrowski i Wspólnicy sp. k. jest podmiotem świadczącym
usługi doradztwa prawnego na rzecz jednostek publicznych oraz przedsiębiorców. Specjalizuje się
zwłaszcza w obsłudze przedsiębiorstw w zakresie zamówień publicznych oraz podmiotów
otrzymujących dofinansowania z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

Konferencja PARP